Vejledende mål

Vejledende mål for krop og identitet

Efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel.

  • Eleven kan samtale om fysiske og psykiske forandringer i puberteten.
  • Eleven har viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten.
  • Eleven kan samtale om kropsidealers betydning for identitet.
  • Eleven har viden om kropsidealer.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv.

  • Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
  • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet.
  • Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling.
  • Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet.