Svømmedage

 

Beretning for svømmedagene 2022

Vandkulturhuset i DGI-byen var igen rammen omkring vores svømmedage, efter nogle år hvor de har været aflyst og DGI-byen er blevet renoveret. I april afholdt vi svømmedage for otte 6. klasser, som havde tilmeldt sig i svømmedage 2021, som kompensation for aflysningen året før. I maj og juni afholdt vi de traditionelle svømmedage.  I år deltog 16 skoler fra Gl. Roskilde Amt – Ca. 900 elever var tilmeldt fordelt på 10 dage. Dagene forløb rigtig fint, og det var dejligt at se så mange aktive elever i vandet. Eleverne var inddelt i hold på tværs af skolerne og kom alle igennem aktiviteter som udspring, boldspil, orienteringssvømning, svøm så langt du kan og ”et frikvarter” i legebassinet.

Eva Secher