Vejledende mål

Vejledende mål for kropsbasis

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

 • Eleven kan spænde og afspænde isolerede kropsdele.
 • Eleven har viden om spænding og afspænding.
 • Eleven kan fastholde balance i enkle øvelser.
 • Eleven har viden om balancevariationer.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

 • Eleven kan anvende balance og kropsspænding.
 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding.
 • Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse.
 • Eleven har viden om vægtforskydning.
 • Eleven kan klatre, hænge, svinge og springe.
 • Eleven har viden om sving, afsæt, svæv og landing.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

 • Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser.
 • Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

 • Eleven kan analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour.
 • Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring.
 • Eleven kan fastholde koncentration og fokus i idrætsudøvelse.
 • Eleven har viden om koncentration i relation til kropskontrol.